bg-03

KingTone leverede løsninger til dækning af tunneler

På grund af højdebegrænsningen og længdeudvidelsen er tunneldækning altid en udfordring for operatører.Tunnelkarakteristika begrænser metoderne til, hvordan man giver dækning.Undergrunds- eller togtunneler er normalt smalle og med lav overside;mens vejtunneler har en tendens til at have en stor frihøjde og rummelig.Normalt er tunneler kun optaget i visse perioder;derfor gjorde fleksibilitetsapplikationskarakteristikken, hurtig implementeringstid og lave omkostninger repeateren til et godt valg som tunnelsignaldækningsløsning.

 KingTone-Radio-Tunnel-Solut

På grund af tunnelterrænets karakteristika er det meget vanskeligt for basestationens udsendte signal at rejse hele vejen gennem tunnelen, medmindre basisstationen er beregnet til tunneldækning.Derfor lider de fleste tunneler af dårlige signaldækningsproblemer.Udover at bruge basestation specifikt til tunneldækningen, er Fiber Optic Repeater også den ideelle tunneldækningsløsning, mens High Power Repeater også kan implementeres for at forbedre signaldækningen i tunnelen.

KingTone-Tunnel-Solution


Indlægstid: 23. november 2021