bg-03

Cellular repeater til dækning i bygningen

Sådan fungerer vores repeater-systemer

Via antenner med høj forstærkning placeret på tagplads eller andre tilgængelige områder er vi i stand til at få fat i selv de svageste signaler udefra, der svækkes betydeligt, når vi kommer ind i en bygning. Dette gøres ved at rette vores antenner mod lokale netværksudbydermaster. Når det eksterne signal er fanget, sendes det til vores repeater-system via Low-Loss Coax-kabel. Signalet, der kommer ind i repeater-systemet, modtager en forstærkning og udsender derefter signalet igen i et bestemt område. For at sikre, at der findes dækning i hele bygningen, er vi i stand til at forbinde indendørs antenner til repeateren via et kabel- og splitsystem. Strategisk placerede omni-antenner er installeret gennem hele bygningen for at distribuere signalet ligeligt til alle ønskede områder.
Inbuilding coverage solution

Indlægstid: Feb-18-2017